NIP: 5481046750

LEGALIZACJA

Twoje wagi wymagają legalizacji? Zleć to nam. Zapewniamy pełne wsparcie w procesie legalizacji wag

Każda waga oddana w ręce naszej firmy jest sprawdzana, kalibrowana, konserwowana oraz, w miarę potrzeby, remontowana. Usługi te wykonywane są przez pracowników o wieloletnim doświadczeniu w naszym warsztacie naprawczym.
Wkładamy wiele starań, by móc zadowolić naszych klientów.

Typy legalizacji:

legalizacja pierwotna
legalizacja ponowna
legalizacja jednostkowa

Przyrządy pomiarowe, także wagi, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Mogą one być zastosowane:

  • w ochronie zdrowia, życia i środowiska
  • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • w ochronie praw konsumenta
  • przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu upustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń
  • przy dokonywaniu kontroli celnej
  • w obrocie handlowym

Bądźmy w kontakcie

Napisz:

rjurczok@op.pl

Zadzwoń:

505571318

Zaplanuj wizytę