A A A

Wzorcowanie

Wzorcowanie Wag jest  to uwzględniene różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z widoczną niepewnością pomiaru. W najprostrzym przypadku polega ona na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego.

Nasza firma wykonuje przed każdym wzorcowaniem całą obsługę techniczną taką samą jak przy legalizacji, doprowadzając każdą wagę do jak najlepszych wskazań wyników metrologicznych, włącznie z naprawami,
regulacjami oraz konserwacjami.

Jako nieliczni  posiadamy duże doświadczenie w zakresie wzorcowania wag wszelkiego rodzaju.